Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.11.2010

Antalet konkurser minskade med 15 procent under januari–september 2010

Under januari–september anhängiggjordes 2 130 konkurser, vilket är 15 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 10 287, vilket är 1 043 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 1986–2010

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 1986–2010

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt övriga tjänster. Mest minskade konkurserna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–september 502 konkurser, vilket är 98 färre än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–september 2010 och 2009

  Konkurser januari–september 2010 Antalet anställda, januari–september 2010 Konkurser januari–september 2009 Antalet anställda, januari–september 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 37 105 37 106
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 234 1 986 293 2 053
Byggverksamhet 547 2 391 589 2 675
Handel 375 1 057 446 1 819
Transport och magasinering 199 1 026 211 1 077
Hotell- och restaurangverksamhet 157 689 140 535
Övriga tjänster 502 2 954 600 2 878
Näringsgrenen okänd 79 79 187 187
Konkurser / anställda totalt 2 130 10 287 2 503 11 330

Källa: Konkurser 2010, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/09/konk_2010_09_2010-11-15_tie_001_sv.html