Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2010 och 2009

LANDSKAP Konkurser 01-10/2010 Antalet anställda 01-10/2010 Konkurser 01-10/2009 Antalet anställda 01-10/2009
Nylands landskap 761 3 400 962 4 651
Egentliga Finlands landskap 225 824 261 1 073
Satakunta landskap 126 966 132 694
Egentliga Tavastlands landskap 81 341 82 427
Birkalands landskap 201 896 226 850
Päijänne-Tavastlands landskap 93 712 102 503
Kymmenedalens landskap 82 371 101 359
Södra Karelens landskap 56 369 66 220
Södra Savolax landskap 63 313 66 328
Norra Savolax landskap 86 344 92 498
Norra Karelens landskap 50 175 45 266
Mellersta Finlands landskap 83 325 117 433
Södra Österbottens landskap 78 506 109 360
Österbottens landskap 67 353 83 276
Mellersta Österbottens landskap 40 163 45 163
Norra Österbottens landskap 157 844 154 893
Kajanalands landskap 25 77 27 89
Lapplands landskap 66 309 87 293
Östra Nylands landskap 34 101 45 238
Åland 1 7 2 9
TOTALT 2 375 11 396 2 804 12 623

Källa: Konkurser 2010, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2010, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2010 och 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/10/konk_2010_10_2010-11-30_tau_001_sv.html