Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2010 och 2009

LANDSKAP Konkurser 01-11/2010 Antalet anställda 01-11/2010 Konkurser 01-11/2009 Antalet anställda 01-11/2009
Nylands landskap 835 3 893 1 031 4 930
Egentliga Finlands landskap 252 1 032 284 1 161
Satakunta landskap 141 1 010 144 780
Egentliga Tavastlands landskap 91 370 95 463
Birkalands landskap 218 966 250 943
Päijänne-Tavastlands landskap 99 756 106 513
Kymmenedalens landskap 92 417 106 367
Södra Karelens landskap 58 374 73 241
Södra Savolax landskap 69 354 70 356
Norra Savolax landskap 98 413 105 533
Norra Karelens landskap 53 183 52 329
Mellersta Finlands landskap 93 398 123 445
Södra Österbottens landskap 87 537 120 394
Österbottens landskap 76 389 85 278
Mellersta Österbottens landskap 51 186 51 181
Norra Österbottens landskap 171 840 172 998
Kajanalands landskap 27 82 32 110
Lapplands landskap 79 345 92 308
Östra Nylands landskap 38 110 46 239
Åland 3 11 2 9
TOTALT 2 631 12 666 3 039 13 578

Källa: Konkurser 2010, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2010, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2010 och 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/11/konk_2010_11_2010-12-31_tau_001_sv.html