Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2010 och 2009

LANDSKAP Konkurser 01-12/2010 Antalet anställda 01-12/2010 Konkurser 01-12/2009 Antalet anställda 01-12/2009
Nylands landskap 910 4 434 1 120 5 479
Egentliga Finlands landskap 282 1 113 299 1 249
Satakunta landskap 146 1 011 152 790
Egentliga Tavastlands landskap 95 394 101 527
Birkalands landskap 241 1 133 269 1 031
Päijänne-Tavastlands landskap 107 792 115 533
Kymmenedalens landskap 99 433 120 398
Södra Karelens landskap 63 374 81 263
Södra Savolax landskap 82 388 77 382
Norra Savolax landskap 113 452 109 612
Norra Karelens landskap 59 193 58 340
Mellersta Finlands landskap 99 424 130 488
Södra Österbottens landskap 96 564 130 545
Österbottens landskap 80 408 92 288
Mellersta Österbottens landskap 54 190 56 212
Norra Österbottens landskap 182 862 182 1 024
Kajanalands landskap 32 105 35 119
Lapplands landskap 81 357 98 326
Östra Nylands landskap 40 121 49 245
Åland 3 11 2 9
TOTALT 2 864 13 759 3 275 14 860

Källa: Konkurser 2010, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2010, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2010 och 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/12/konk_2010_12_2011-02-15_tau_001_sv.html