Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01/2011 Antalet anställda 01/2011 Konkurser 01/2010 Antalet anställda 01/2010
Nylands landskap 88 344 83 408
Egentliga Finlands landskap 44 102 24 86
Satakunta landskap 13 78 16 48
Egentliga Tavastlands landskap 4 14 8 59
Birkalands landskap 31 114 19 76
Päijänne-Tavastlands landskap 3 10 7 43
Kymmenedalens landskap 8 9 13 65
Södra Karelens landskap 7 28 5 14
Södra Savolax landskap 6 17 7 23
Norra Savolax landskap 5 12 7 33
Norra Karelens landskap 11 25 6 56
Mellersta Finlands landskap 15 35 9 35
Södra Österbottens landskap 29 136 6 12
Österbottens landskap 10 25 8 19
Mellersta Österbottens landskap 8 17 7 49
Norra Österbottens landskap 16 59 21 93
Kajanalands landskap 1 1 7 12
Lapplands landskap 2 3 1 4
Åland 1 2 0 0
TOTALT 302 1 031 254 1 135

Källa: Konkurser 2011, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 4.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/01/konk_2011_01_2011-03-04_tau_001_sv.html