Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01/2011 Antalet anställda 01/2011 Konkurser 01/2010 Antalet anställda 01/2010
Nylands landskap 88 344 83 408
Egentliga Finlands landskap 44 102 24 86
Satakunta landskap 13 78 16 48
Egentliga Tavastlands landskap 4 14 8 59
Birkalands landskap 31 114 19 76
Päijänne-Tavastlands landskap 3 10 7 43
Kymmenedalens landskap 8 9 13 65
Södra Karelens landskap 7 28 5 14
Södra Savolax landskap 6 17 7 23
Norra Savolax landskap 5 12 7 33
Norra Karelens landskap 11 25 6 56
Mellersta Finlands landskap 15 35 9 35
Södra Österbottens landskap 29 136 6 12
Österbottens landskap 10 25 8 19
Mellersta Österbottens landskap 8 17 7 49
Norra Österbottens landskap 16 59 21 93
Kajanalands landskap 1 1 7 12
Lapplands landskap 2 3 1 4
Åland 1 2 0 0
TOTALT 302 1 031 254 1 135

Källa: Konkurser 2011, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 4.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2011 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/01/konk_2011_01_2011-03-04_tau_001_sv.html