Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade med över 10 procent under januari–februari 2011

Under januari–februari anhängiggjordes 570 konkurser, vilket är 10,3 procent fler än året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 2 181, vilket åter är 5,3 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2007–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2007–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–februari inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av transport och magasinering. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–februari 163 konkurser, vilket är 22 konkurser fler än året innan. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 114 konkurser, vilket är 20 konkurser fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–februari 2011 och 2010

  Konkurser januari-februari 2011 Antalet anställda, januari-februari 2011 Konkurser januari-februari 2010 Antalet anställda, januari-februari 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 11 16 9 21
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 52 229 51 354
Byggverksamhet 163 826 141 748
Handel 114 319 94 272
Transport och magasinering 48 190 50 282
Hotell- och restaurangverksamhet 41 186 39 165
Övriga tjänster 128 402 113 442
Näringsgrenen okänd 13 13 20 20
Konkurser / anställda totalt 570 2 181 517 2 304

Källa: Konkurser 2011, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/02/konk_2011_02_2011-03-31_tie_001_sv.html