Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-05/2011 Antalet anställda 01-05/2011 Konkurser 01-05/2010 Antalet anställda 01-05/2010
Nylands landskap 393 2 120 412 2 009
Egentliga Finlands landskap 169 519 112 416
Satakunta landskap 62 452 65 500
Egentliga Tavastlands landskap 42 153 41 149
Birkalands landskap 120 857 104 519
Päijänne-Tavastlands landskap 38 223 47 543
Kymmenedalens landskap 41 176 40 178
Södra Karelens landskap 35 123 28 192
Södra Savolax landskap 36 143 34 193
Norra Savolax landskap 50 179 52 190
Norra Karelens landskap 29 71 27 119
Mellersta Finlands landskap 59 193 44 231
Södra Österbottens landskap 65 205 42 305
Österbottens landskap 49 135 40 232
Mellersta Österbottens landskap 26 78 26 118
Norra Österbottens landskap 100 334 81 458
Kajanalands landskap 16 59 15 42
Lapplands landskap 36 105 33 198
Åland 5 13 1 7
TOTALT 1 371 6 138 1 244 6 599

Källa: Konkurser 2011, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/05/konk_2011_05_2011-06-30_tau_001_sv.html