Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-07/2011 Antalet anställda 01-07/2011 Konkurser 01-07/2010 Antalet anställda 01-07/2010
Nylands landskap 526 2 724 565 2 551
Egentliga Finlands landskap 210 721 141 548
Satakunta landskap 75 509 81 552
Egentliga Tavastlands landskap 52 201 58 193
Birkalands landskap 140 997 133 608
Päijänne-Tavastlands landskap 45 252 61 585
Kymmenedalens landskap 48 192 62 330
Södra Karelens landskap 42 180 35 295
Södra Savolax landskap 46 259 46 236
Norra Savolax landskap 66 281 64 233
Norra Karelens landskap 35 103 34 138
Mellersta Finlands landskap 73 257 55 257
Södra Österbottens landskap 77 236 56 370
Österbottens landskap 59 173 56 332
Mellersta Österbottens landskap 31 120 31 134
Norra Österbottens landskap 133 435 109 704
Kajanalands landskap 27 102 18 60
Lapplands landskap 48 159 49 250
Åland 6 17 1 7
TOTALT 1 739 7 918 1 655 8 383

Källa: Konkurser 2011, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/07/konk_2011_07_2011-08-31_tau_001_sv.html