Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-september 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-09/2011 Antalet anställda 01-09/2011 Konkurser 01-09/2010 Antalet anställda 01-09/2010
Nylands landskap 704 3 639 711 3 211
Egentliga Finlands landskap 273 1 016 197 761
Satakunta landskap 94 572 117 695
Egentliga Tavastlands landskap 59 248 71 313
Birkalands landskap 171 1 127 178 779
Päijänne-Tavastlands landskap 60 371 85 697
Kymmenedalens landskap 64 229 77 352
Södra Karelens landskap 53 215 47 345
Södra Savolax landskap 62 296 57 278
Norra Savolax landskap 86 334 80 331
Norra Karelens landskap 47 224 42 162
Mellersta Finlands landskap 96 373 76 315
Södra Österbottens landskap 104 340 69 405
Österbottens landskap 73 214 63 343
Mellersta Österbottens landskap 40 206 37 141
Norra Österbottens landskap 161 552 144 777
Kajanalands landskap 33 114 25 77
Lapplands landskap 66 223 58 273
Åland 8 34 2 10
TOTALT 2 254 10 327 2 136 10 265

Källa: Konkurser 2011, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-september 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/09/konk_2011_09_2011-11-15_tau_001_sv.html