Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-10/2011 Antalet anställda 01-10/2011 Konkurser 01-10/2010 Antalet anställda 01-10/2010
Nylands landskap 786 4 042 799 3 587
Egentliga Finlands landskap 306 1 229 224 819
Satakunta landskap 100 591 128 963
Egentliga Tavastlands landskap 63 256 83 338
Birkalands landskap 193 1 220 202 900
Päijänne-Tavastlands landskap 63 386 93 712
Kymmenedalens landskap 78 281 81 370
Södra Karelens landskap 57 227 56 361
Södra Savolax landskap 68 309 63 307
Norra Savolax landskap 103 395 86 345
Norra Karelens landskap 51 229 50 175
Mellersta Finlands landskap 107 408 83 330
Södra Österbottens landskap 110 353 78 514
Österbottens landskap 79 225 67 354
Mellersta Österbottens landskap 42 218 41 165
Norra Österbottens landskap 174 590 158 804
Kajanalands landskap 36 127 25 77
Lapplands landskap 79 268 66 305
Åland 9 35 2 10
TOTALT 2 504 11 389 2 385 11 436

Källa: Konkurser 2011, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/10/konk_2011_10_2011-11-30_tau_001_sv.html