Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-11/2011 Antalet anställda 01-11/2011 Konkurser 01-11/2010 Antalet anställda 01-11/2010
Nylands landskap 857 4 340 873 4 020
Egentliga Finlands landskap 337 1 360 252 1 027
Satakunta landskap 108 610 141 1 005
Egentliga Tavastlands landskap 70 282 92 372
Birkalands landskap 215 1 261 218 966
Päijänne-Tavastlands landskap 71 411 99 756
Kymmenedalens landskap 89 315 91 416
Södra Karelens landskap 66 262 58 366
Södra Savolax landskap 81 363 69 354
Norra Savolax landskap 120 474 98 414
Norra Karelens landskap 53 249 53 183
Mellersta Finlands landskap 117 438 93 398
Södra Österbottens landskap 118 390 87 539
Österbottens landskap 84 288 76 389
Mellersta Österbottens landskap 47 225 51 186
Norra Österbottens landskap 189 615 171 838
Kajanalands landskap 40 138 27 82
Lapplands landskap 82 283 79 345
Åland 9 35 3 11
TOTALT 2 753 12 339 2 631 12 667

Källa: Konkurser 2011, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/11/konk_2011_11_2011-12-30_tau_001_sv.html