Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-12/2011 Antalet anställda 01-12/2011 Konkurser 01-12/2010 Antalet anställda 01-12/2010
Nylands landskap 926 4 644 948 4 553
Egentliga Finlands landskap 348 1 398 282 1 113
Satakunta landskap 119 665 146 1 011
Egentliga Tavastlands landskap 74 305 96 395
Birkalands landskap 224 1 314 241 1 133
Päijänne-Tavastlands landskap 83 524 107 792
Kymmenedalens landskap 97 346 99 433
Södra Karelens landskap 69 265 63 374
Södra Savolax landskap 83 368 82 388
Norra Savolax landskap 124 484 114 453
Norra Karelens landskap 61 281 59 193
Mellersta Finlands landskap 124 480 99 424
Södra Österbottens landskap 132 437 96 564
Österbottens landskap 92 344 80 408
Mellersta Österbottens landskap 49 231 54 190
Norra Österbottens landskap 203 708 182 862
Kajanalands landskap 42 145 32 105
Lapplands landskap 85 293 81 357
Åland 9 35 3 11
TOTALT 2 944 13 267 2 864 13 759

Källa: Konkurser 2011, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2011 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/12/konk_2011_12_2012-02-15_tau_001_sv.html