Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01/2012 Antalet anställda 01/2012 Konkurser 01/2011 Antalet anställda 01/2011
Nylands landskap 79 383 90 369
Egentliga Finlands landskap 27 106 44 101
Satakunta landskap 20 53 14 79
Egentliga Tavastlands landskap 12 53 5 17
Birkalands landskap 23 143 31 131
Päijänne-Tavastlands landskap 11 83 3 10
Kymmenedalens landskap 16 38 8 9
Södra Karelens landskap 4 7 8 34
Södra Savolax landskap 6 17 6 19
Norra Savolax landskap 8 44 6 13
Norra Karelens landskap 2 4 11 26
Mellersta Finlands landskap 6 19 16 36
Södra Österbottens landskap 13 68 29 126
Österbottens landskap 7 9 10 23
Mellersta Österbottens landskap 1 1 8 44
Norra Österbottens landskap 24 122 16 58
Kajanalands landskap 0 0 1 1
Lapplands landskap 14 66 4 5
Åland 1 4 1 2
TOTALT 274 1 220 311 1 103

Källa: Konkurser 2012, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2012 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/01/konk_2012_01_2012-03-05_tau_001_sv.html