Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.4.2012

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade med 7 procent under januari–februari 2012

Under januari–februari anhängiggjordes 542 konkurser, vilket är 7 procent färre än året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 2 158, vilket åter är 5 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2008–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2008–2012

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under januari–februari inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning och övriga tjänster. Inom tillverkning anhängiggjordes 64 konkurser och inom övriga tjänster 143, inom båda 11 fler än året innan. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–februari 94 konkurser, vilket är 21 konkurser färre än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–februari 2012 och 2011

  Konkurser januari-februari 2012 Antalet anställda, januari-februari 2012 Konkurser januari-februari 2011 Antalet anställda, januari-februari 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 8 23 11 16
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 64 356 53 254
Byggverksamhet 157 648 165 854
Handel 94 297 115 326
Transport och magasinering 40 191 48 186
Hotell- och restaurangverksamhet 34 143 42 190
Övriga tjänster 143 498 132 425
Näringsgrenen okänd 2 2 16 16
Konkurser / anställda totalt 542 2 158 582 2 267

Källa: Konkurser 2012, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/02/konk_2012_02_2012-04-02_tie_001_sv.html