Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-mars 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-03/2012 Antalet anställda 01-03/2012 Konkurser 01-03/2011 Antalet anställda 01-03/2011
Nylands landskap 242 959 267 1 151
Egentliga Finlands landskap 94 437 113 349
Satakunta landskap 52 140 38 400
Egentliga Tavastlands landskap 29 102 26 103
Birkalands landskap 59 288 79 572
Päijänne-Tavastlands landskap 24 129 20 80
Kymmenedalens landskap 39 99 23 64
Södra Karelens landskap 18 42 26 101
Södra Savolax landskap 18 66 20 83
Norra Savolax landskap 31 159 26 77
Norra Karelens landskap 15 45 19 54
Mellersta Finlands landskap 27 81 36 91
Södra Österbottens landskap 49 174 43 144
Österbottens landskap 26 60 29 54
Mellersta Österbottens landskap 4 12 17 71
Norra Österbottens landskap 64 259 58 221
Kajanalands landskap 8 9 8 34
Lapplands landskap 27 98 25 57
Åland 2 9 4 12
TOTALT 828 3 168 877 3 718

Källa: Konkurser 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-mars 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/03/konk_2012_03_2012-05-15_tau_001_sv.html