Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juni 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-06/2012 Antalet anställda 01-06/2012 Konkurser 01-06/2011 Antalet anställda 01-06/2011
Nylands landskap 476 2 336 474 2 584
Egentliga Finlands landskap 168 1 229 203 663
Satakunta landskap 82 406 71 502
Egentliga Tavastlands landskap 49 222 49 193
Birkalands landskap 123 628 132 930
Päijänne-Tavastlands landskap 50 207 40 224
Kymmenedalens landskap 57 176 45 182
Södra Karelens landskap 33 74 38 142
Södra Savolax landskap 33 126 43 206
Norra Savolax landskap 64 300 62 223
Norra Karelens landskap 26 90 32 90
Mellersta Finlands landskap 66 295 67 243
Södra Österbottens landskap 86 300 74 224
Österbottens landskap 50 136 55 156
Mellersta Österbottens landskap 15 60 29 102
Norra Österbottens landskap 109 399 119 390
Kajanalands landskap 24 125 23 88
Lapplands landskap 45 165 41 123
Åland 3 10 6 17
TOTALT 1 559 7 284 1 603 7 282

Källa: Konkurser 2012, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juni 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/06/konk_2012_06_2012-08-15_tau_001_sv.html