Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2013 och 2012

LANDSKAP Konkurser 01/2013 Konkurser 01/2012 Antalet anställda 01/2013 Antalet anställda 01/2012
Nylands landskap 97 81 695 380
Egentliga Finlands landskap 34 27 169 107
Satakunta landskap 11 21 162 54
Egentliga Tavastlands landskap 9 12 33 52
Birkalands landskap 18 22 115 140
Päijänne-Tavastlands landskap 10 11 31 83
Kymmenedalens landskap 8 16 87 42
Södra Karelens landskap 6 4 26 6
Södra Savolax landskap 6 7 119 19
Norra Savolax landskap 12 8 58 45
Norra Karelens landskap 5 2 40 4
Mellersta Finlands landskap 8 6 70 16
Södra Österbottens landskap 13 13 51 68
Österbottens landskap 7 7 9 9
Mellersta Österbottens landskap 2 1 7 1
Norra Österbottens landskap 23 25 105 123
Kajanalands landskap 1 - 7 -
Lapplands landskap 10 14 15 61
Åland 1 1 1 4
TOTALT 281 278 1 800 1 214

Källa: Konkurser 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2013 och 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/01/konk_2013_01_2013-02-28_tau_001_sv.html