Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.3.2013

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–februari 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 533 konkurser, vilket är 16 konkurser (2,9 %) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt omkring 2 980, vilket åter är omkring 820 personer (omkring 38 %) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2009–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2009–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–februari inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 165 konkurser, vilket är 21 konkurser (14,6 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes 41 konkurser under januari–februari, vilket är sju konkurser (20,6 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen jord- och skogsbruk samt fiske anhängiggjordes 14 konkurser, vilket är sex konkurser fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel samt transport och magasinering. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 120 konkurser under januari–februari, vilket är 38 konkurser (24,1 %) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari–februari 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–februari 2013 Konkurser januari–februari 2012 Antalet anställda januari–februari 2013 Antalet anställda januari–februari 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 14 8 73 23
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 59 67 735 360
Byggverksamhet 120 158 743 634
Handel 94 96 328 298
Transport och magasinering 34 40 221 194
Hotell- och restaurangverksamhet 41 34 199 139
Övriga tjänster 165 144 670 505
Näringsgrenen okänd 6 2 6 2
TOTALT 533 549 2 975 2 155

Källa: Konkurser 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/02/konk_2013_02_2013-03-26_tie_001_sv.html