Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser och antalet anställda efter landskap under januari-april 2013 och 2012

Landskap Konkurser 01–04/2013 Konkurser 01–04/2012 Antalet anställda 01–04/2013 Antalet anställda 01–04/2012
Nylands landskap 349 315 2 344 1 198
Egentliga Finlands landskap 119 120 518 557
Satakunta landskap 42 62 364 187
Egentliga Tavastlands landskap 40 39 151 194
Birkalands landskap 81 77 448 356
Päijänne-Tavastlands landskap 51 30 188 151
Kymmenedalens landskap 33 41 155 109
Södra Karelens landskap 19 25 83 62
Södra Savolax landskap 28 22 202 78
Norra Savolax landskap 48 44 233 205
Norra Karelens landskap 21 17 124 48
Mellersta Finlands landskap 42 37 224 191
Södra Österbottens landskap 63 53 190 182
Österbottens landskap 29 34 100 97
Mellersta Österbottens landskap 20 9 128 48
Norra Österbottens landskap 69 67 344 261
Kajanalands landskap 12 11 24 64
Lapplands landskap 38 34 131 121
Åland 3 2 8 9
TOTALT 1 107 1 039 5 959 4 118

Källa: Konkurser 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser och antalet anställda efter landskap under januari-april 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/04/konk_2013_04_2013-05-24_tau_001_sv.html