Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–november 2013 och 2012

Landskap Konkurser januari–november 2013 Konkurser januari–november 2012 Antalet anställda januari–november 2013 Antalet anställda januari–november 2012
Nyland 965 911 5 646 4 934
Egentliga Finland 298 292 1 215 1 832
Satakunta 113 126 762 576
Egentliga Tavastland 98 82 317 343
Birkaland 204 236 1 022 1 165
Päijänne-Tavastland 111 107 732 445
Kymmenedalen 83 90 404 471
Södra Karelen 62 55 276 146
Södra Savolax 85 65 442 262
Norra Savolax 110 107 630 584
Norra Karelen 63 45 256 151
Mellersta Finland 120 105 700 482
Södra Österbotten 148 149 560 500
Österbotten 90 89 286 305
Mellersta Österbotten 32 37 168 115
Norra Österbotten 188 171 873 625
Kajanaland 37 38 162 250
Lappland 111 80 461 346
Åland 13 5 28 16
TOTALT 2 931 2 790 14 940 13 548

Källa: Konkurser 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2013, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–november 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/11/konk_2013_11_2013-12-20_tau_001_sv.html