Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 19.2.2014

Antalet konkurser ökade med 6,6 procent i januari 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2014 totalt 307 konkurser, dvs. 19 konkurser (6,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 1 881, vilket är lika mycket som året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari 2005–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari 2005–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade i januari inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 66 konkurser, vilket är 15 konkurser (29,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes 44 konkurser i januari 2014, vilket är 14 konkurser (46,7 procent) fler än i januari året innan. Inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering anhängiggjordes däremot 28 konkurser, vilket är 10 konkurser (55,6 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 75 konkurser i januari, vilket är 18 konkurser (19,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari 2014 Konkurser januari 2013 Antalet anställda januari 2014 Antalet anställda januari 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 6 8 10 47
Tillverkning och utvinning av mineral 44 30 954 585
Byggverksamhet 66 67 259 485
Handel 66 51 208 190
Transport och magasinering 28 18 147 84
Hotell- och restaurangverksamhet 17 19 64 113
Övriga tjänster 75 93 234 367
Näringsgrenen okänd 5 2 5 2
TOTALT 307 288 1 881 1 873

Källa: Konkurser 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/01/konk_2014_01_2014-02-19_tie_001_sv.html