Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 19.3.2014

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–februari 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2014 totalt 554 konkurser, dvs. 8 konkurser (1,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 878, vilket är 297 personer (9,4 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2010–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2010–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–februari inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 117 konkurser, vilket är 21 konkurser (21,9 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering anhängiggjordes 53 konkurser under januari–februari 2014, vilket är 17 konkurser (47,2 procent) fler än under januari–februari året innan. Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 69 konkurser, vilket är 7 konkurser (11,3 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 147 konkurser i januari–februari, vilket är 21 konkurser (12,5 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-februari 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-februari 2014 Konkurser januari-februari 2013 Antalet anställda januari-februari 2014 Antalet anställda januari-februari 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 11 13 15 57
Tillverkning och utvinning av mineral 69 62 1 103 897
Byggverksamhet 116 123 529 745
Handel 117 96 358 331
Transport och magasinering 53 36 239 222
Hotell- och restaurangverksamhet 36 41 125 199
Övriga tjänster 147 168 504 717
Näringsgrenen okänd 5 7 5 7
TOTALT 554 546 2 878 3 175

Källa: Konkurser 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/02/konk_2014_02_2014-03-19_tie_001_sv.html