Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-mars 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-mars 2014 Konkurser januari-mars 2013 Antalet anställda januari-mars 2014 Antalet anställda januari-mars 2013
Nyland 313 259 2 006 1 701
Egentliga Finland 85 86 319 351
Satakunta 37 29 175 289
Egentliga Tavastland 21 29 88 108
Birkaland 72 68 350 386
Päijänne-Tavastland 35 40 122 165
Kymmenedalen 23 25 58 115
Södra Karelen 12 18 47 77
Södra Savolax 28 21 84 189
Norra Savolax 35 38 121 315
Norra Karelen 19 16 56 120
Mellersta Finland 33 33 151 149
Södra Österbotten 37 45 101 156
Österbotten 18 19 47 52
Mellersta Österbotten 8 16 50 98
Norra Österbotten 64 53 173 261
Kajanaland 14 8 41 15
Lappland 35 26 124 72
Åland 3 2 8 3
TOTALT 892 831 4 121 4 622

Källa: Konkurser 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 30.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-mars 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/03/konk_2014_03_2014-04-30_tau_001_sv.html