Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 13.8.2014

Antalet konkurser minskade med 4,1 procent under första delen av året

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 2014 totalt 1 579 konkurser, dvs. 68 konkurser (4,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 7 363, vilket är 961 personer (11,5 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 2005–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 2005–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juni inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral samt handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 326 konkurser, vilket är 30 konkurser (10,1 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 190 konkurser, vilket är 10 konkurser (5,6 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 340 konkurser under januari–juni, vilket är 45 konkurser (11,7 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-juni 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-juni 2014 Konkurser januari-juni 2013 Antalet anställda januari-juni 2014 Antalet anställda januari-juni 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 30 42 43 127
Tillverkning och utvinning av mineral 190 180 1 933 1 778
Byggverksamhet 340 385 1 664 2 129
Handel 326 296 1 018 886
Transport och magasinering 132 144 647 922
Hotell- och restaurangverksamhet 108 121 410 536
Övriga tjänster 443 452 1 638 1 919
Näringsgrenen okänd 10 27 10 27
TOTALT 1 579 1 647 7 363 8 324

Källa: Konkurser 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/06/konk_2014_06_2014-08-13_tie_001_sv.html