Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.8.2014

Antalet konkurser minskade under januari–juli med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2014 totalt 1 781 konkurser, dvs. 83 konkurser (4,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 113, vilket är 1 091 personer (11,9 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2012–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2012–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral samt handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 372 konkurser, vilket är 42 konkurser (12,7 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 210 konkurser, vilket är 3 konkurser (1,5 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 384 konkurser under januari–juli, vilket är 57 konkurser (12,9 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-juli 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-juli 2014 Konkurser januari-juli 2013 Antalet anställda januari-juli 2014 Antalet anställda januari-juli 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 37 51 53 144
Tillverkning och utvinning av mineral 210 207 2 041 1 994
Byggverksamhet 384 441 1 875 2 350
Handel 372 330 1 174 1 001
Transport och magasinering 147 157 708 964
Hotell- och restaurangverksamhet 118 138 466 597
Övriga tjänster 503 511 1 786 2 125
Näringsgrenen okänd 10 29 10 29
TOTALT 1 781 1 864 8 113 9 204

Källa: Konkurser 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/07/konk_2014_07_2014-08-27_tie_001_sv.html