Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-augusti 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-augusti 2014 Konkurser januari-augusti 2013 Antalet anställda januari-augusti 2014 Antalet anställda januari-augusti 2013
Nyland 686 686 4 197 3 821
Egentliga Finland 184 219 780 926
Satakunta 89 82 419 496
Egentliga Tavastland 55 76 205 240
Birkaland 176 150 844 766
Päijänne-Tavastland 79 84 603 302
Kymmenedalen 54 69 165 365
Södra Karelen 35 43 129 164
Södra Savolax 54 64 171 350
Norra Savolax 81 89 296 545
Norra Karelen 41 46 114 212
Mellersta Finland 84 83 324 476
Södra Österbotten 85 111 242 419
Österbotten 56 72 213 233
Mellersta Österbotten 23 28 99 163
Norra Österbotten 144 139 446 688
Kajanaland 31 31 124 147
Lappland 76 80 401 356
Åland 6 6 20 15
TOTALT 2 039 2 158 9 792 10 684

Källa: Konkurser 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-augusti 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/08/konk_2014_08_2014-09-24_tau_001_sv.html