Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, mars

Publicerad: 19.11.2014

Antalet konkurser minskade under januari–oktober med 7,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2014 totalt 2 510 konkurser, dvs. 193 konkurser (7,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 11 800, vilket är 2 041 personer (14,8 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2012–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2012–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenen handel under januari–oktober. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 523 konkurser, vilket är 25 konkurser (5,0 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 556 konkurser under januari–oktober, vilket är 61 konkurser (9,9 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-oktober 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-oktober 2014 Konkurser januari-oktober 2013 Antalet anställda januari-oktober 2014 Antalet anställda januari-oktober 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 52 76 77 228
Tillverkning och utvinning av mineral 275 293 2 513 2 769
Byggverksamhet 556 617 2 678 3 421
Handel 523 498 1 710 2 046
Transport och magasinering 210 223 1 153 1 334
Hotell- och restaurangverksamhet 175 195 693 880
Övriga tjänster 709 761 2 966 3 123
Näringsgrenen okänd 10 40 10 40
TOTALT 2 510 2 703 11 800 13 841

Källa: Konkurser 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/10/konk_2014_10_2014-11-19_tie_001_sv.html