Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 17.12.2014

Antalet konkurser minskade under januari–november med 6,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2014 totalt 2 746 konkurser, dvs. 187 konkurser (6,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 13 196, vilket är 1 750 personer (11,7 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2013–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2013–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenen handel under januari–november. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 569 konkurser, vilket är 30 konkurser (5,6 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 604 konkurser under januari–november, vilket är 56 konkurser (8,5 procent) färre än året innan. Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes 298 konkurser, vilket är 27 konkurser (8,3 procent) färre än året innan. Antalet anställda var dock 112 personer (3,7 procent) fler än året innan i de företag som söktes i konkurs inom näringsgrenen. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-november 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-november 2014 Konkurser januari-november 2013 Antalet anställda januari-november 2014 Antalet anställda januari-november 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 57 89 84 251
Tillverkning och utvinning av mineral 298 325 3 136 3 024
Byggverksamhet 604 660 2 881 3 710
Handel 569 539 1 835 2 152
Transport och magasinering 227 238 1 213 1 400
Hotell- och restaurangverksamhet 195 223 797 953
Övriga tjänster 786 816 3 240 3 413
Näringsgrenen okänd 10 43 10 43
TOTALT 2 746 2 933 13 196 14 946

Källa: Konkurser 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/11/konk_2014_11_2014-12-17_tie_001_sv.html