Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 28.1.2015

Antalet konkurser minskade med 5,7 procent år 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–december 2014 totalt 2 954 konkurser, dvs. 177 konkurser (5,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 14 126, vilket är 1 511 personer (9,7 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenen handel under januari–december. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 611 konkurser, vilket är 34 konkurser (5,9 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 646 konkurser under januari–december, vilket är 59 konkurser (8,4 procent) färre än året innan. Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes 317 konkurser, vilket är 29 konkurser (8,4 procent) färre än året innan. Antalet anställda var dock 80 personer (2,5 procent) fler än året innan i de företag som söktes i konkurs inom näringsgrenen. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (139,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/12/konk_2014_12_2015-01-28_tie_001_sv.html