Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 10.6.2015

År 2014 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 490 konkursansökningar år 2014. Detta var 109 ansökningar fler än år 2013. Av 2014 års ansökningar slutade 711 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/konk_2014_2015-06-10_tie_001_sv.html