Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.7.2016

Antalet konkurser minskade med 6,1 procent under januari–juni 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 2016 totalt 1 324 konkurser, dvs. 86 konkurser (6,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 6 448, vilket är 432 personer (7,2 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 363, vilket är 46 konkurser (11,3 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juni inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 113 konkurser, vilket är 6 konkurser (5,6 procent) fler än året innan.


Källa: Konkurser 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/06/konk_2016_06_2016-07-15_tie_001_sv.html