Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.7.2017

Antalet konkurser minskade med 18,9 procent under januari–juni 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 2017 totalt 1 083 konkurser, dvs. 252 konkurser (18,9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 130, vilket är 1 288 personer (20,1 procent) färre än året innan.

Under januari–juni 2017 gjorde skatteförvaltningen 36,2 procent färre konkursansökningar än under motsvarande period året innan. På motsvarande sätt gjorde försäkringsföretag 21,4 procent färre konkursansökningar, övriga borgenärer 2,9 procent fler och gäldenärerna själva 3,8 procent färre konkursansökningar än året innan. Minskningen av antalet konkursansökningar som skatteförvaltningen gjort år 2017 beror på skatteförvaltningens datasystemändring som genomfördes vid årsskiftet 2016–2017. Antalet konkursansökningar som skatteförvaltningen gjort har minskat sedan november 2016 och förberedelserna inför datasystemändringen inverkade ännu på antalet konkursansökningar i början av år 2017.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 294, vilket är 71 konkurser (19,5 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Konkurser 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (120,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/06/konk_2017_06_2017-07-12_tie_001_sv.html