Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.2.2018

Antalet konkurser fördubblades i januari 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2018 totalt 288 konkurser, dvs. 148 konkurser (105,7 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 1 367, vilket är 710 personer (108,1 procent) fler än året innan. I januari år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser ovanligt lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.

Skillnaden mellan antalet anhängiggjorde konkurser i januari 2017 och 2018 är ovanligt stor. I januari 2017 anhängiggjordes exceptionellt få konkurser (140 stycken) vilket är det lägsta antalet för januari sedan år 1986. Detta berodde delvis på den datasystemändring som skatteförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2016–2017. Till följd av den minskade skatteförvaltningens konkursansökningar fr.o.m. november 2016. Datasystemändringen påverkade antalet konkursansökningar ännu i början av år 2017. I januari 2018 gjorde skatteförvaltningen 676,5 procent fler konkursansökningar än under motsvarande period året innan. På motsvarande sätt gjorde övriga grupper som ansökte om konkurs (försäkringsanstalter, övriga borgenärer och gäldenärerna själva) 24,2 procent fler konkursansökningar under motsvarande tidpunkt.

Antalet konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där 83 konkurser anhängiggjordes, vilket är 42 konkurser (102,4 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/01/konk_2018_01_2018-02-21_tie_001_sv.html