Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.3.2018

Antalet konkurser ökade med 82,0 procent under januari–februari 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2018 totalt 515 konkurser, dvs. 232 konkurser (82,0 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 485, vilket är 1 157 personer (87,1 procent) fler än året innan. Under januari–februari år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser ovanligt lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.

Skillnaden mellan antalet anhängiggjorde konkurser under januari–februari 2017 och 2018 är ovanligt stor. Detta berodde delvis på den datasystemändring som skatteförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2016–2017. Till följd av den minskade skatteförvaltningens konkursansökningar fr.o.m. november 2016. Datasystemändringen påverkade antalet konkursansökningar ännu i början av år 2017. Under januari–februari 2018 gjorde skatteförvaltningen 613,9 procent fler konkursansökningar än under motsvarande period året innan. På motsvarande sätt gjorde övriga grupper som ansökte om konkurs (försäkringsanstalter, övriga borgenärer och gäldenärerna själva) 3,4 procent fler konkursansökningar under motsvarande tidpunkt.

Antalet konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, Inom näringsgrenen anhängiggjordes 156 konkurser, vilket är 72 konkurser (85,7 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/02/konk_2018_02_2018-03-21_tie_001_sv.html