Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.2.2019

Antalet konkurser minskade med 17,2 procent i januari 2019 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2019 totalt 245 konkurser, dvs. 51 konkurser (17,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 1 148, vilket är 220 personer (16,1 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom hotell- och restaurangverksamhet, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 18, vilket är 20 konkurser (52,6 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser ökade i januari 2019 inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverksamhet och handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 56 konkurser, vilket är 6 konkurser (12,0 procent) fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/01/konk_2019_01_2019-02-20_tie_001_sv.html