Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.8.2019

Antalet konkurser under januari–juli 2019 på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2019 totalt 1 539 konkurser, dvs. 10 konkurser (0,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 7 270, vilket är 251 personer (3,3 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 444, vilket är 35 konkurser (7,3 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverksamhet och handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 324 konkurser, vilket är 26 fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/07/konk_2019_07_2019-08-28_tie_001_sv.html