Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.10.2020

År 2019 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 7,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 2 852 konkursansökningar år 2019. Detta var 203 ansökningar fler än år 2018. Av 2019 års ansökningar slutade 555 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/konk_2019_2020-10-07_tie_001_sv.html