Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.3.2020

Antalet konkurser ökade med 20,8 procent under januari–februari 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2020 totalt 552 konkurser, dvs. 95 konkurser (20,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 313, vilket är 227 personer (10,9 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av handeln samt transport och magasinering. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 179 konkurser, vilket är 42 konkurser (30,7 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 41 konkurser, vilket är 2 konkurser (4,7 procent) färre än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/02/konk_2020_02_2020-03-18_tie_001_sv.html