Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 20.5.2020

Antalet konkurser ökade med 8,4 procent under januari–april 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2020 totalt 986 konkurser, dvs. 76 konkurser (8,4 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 620, vilket är 408 personer (9,7 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 316 konkurser, vilket är 48 konkurser (17,9 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 177 konkurser, vilket är 8 konkurser (4,3 procent) färre än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

En eventuell inverkan av coronaviruspandemin på antalet konkurser kan inte observeras på basis av konkurssiffrorna för januari–april. Antalet anhängiggjorda konkurser var i mars 2020 på samma nivå som under motsvarande period året innan och minskade i april med 9,5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Statistikcentralen påskyndar produktionen av konkursstatistiken på grund av coronasituationen. Fr.o.m. fredagen 22.5 publiceras ett snabbestimat över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka i databasen experimentell statistik .


Källa: Konkurser 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/04/konk_2020_04_2020-05-20_tie_001_sv.html