Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 17.6.2020

Antalet konkurser ökade med 5,5 procent under januari–maj 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–maj 2020 totalt 1 188 konkurser, dvs. 62 konkurser (5,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 659, vilket är 430 personer (8,2 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 370 konkurser, vilket är 39 konkurser (11,8 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 214 konkurser, vilket är 10 konkurser (4,5 procent) färre än året innan.


Källa: Konkurser 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/05/konk_2020_05_2020-06-17_tie_001_sv.html