Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 15.7.2020

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–juni 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 2020 totalt 1 328 konkurser, dvs. 22 konkurser (1,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 7 464, vilket är 1 204 personer (19,2 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 420 konkurser, vilket är 23 konkurser (5,8 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 235 konkurser, vilket är 24 konkurser (9,3 procent) färre än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av konkursstatistik. Fr.o.m. fredagen den 22.5. har snabbestimat över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka publicerats i databasen över experimentell statistik .


Källa: Konkurser 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/06/konk_2020_06_2020-07-15_tie_001_sv.html