Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 21.10.2020

Antalet konkurser minskade med 11,7 procent under januari–september 2020 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2020 totalt 1 745 konkurser, dvs. 230 konkurser (11,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 9 300, vilket är 73 personer (0,8 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 336 konkurser, vilket är 73 konkurser (17,9 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av konkursstatistik. Fr.o.m. fredagen den 22.5 har snabbestimat över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka publicerats i databasen över experimentell statistik .


Källa: Konkurser 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/09/konk_2020_09_2020-10-21_tie_001_sv.html