Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 9.6.2021

År 2020 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med en procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 2 821 konkursansökningar år 2020. Detta var 31 ansökningar färre än år 2019. Av 2020 års ansökningar slutade 586 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 9.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/konk_2020_2021-06-09_tie_001_sv.html