Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2011

De stora byggföretagens omsättning inom reparationsbyggande ökade med 3 procent år 2010

År 2010 var omsättningen inom reparationsbyggande i byggföretag med minst 10 anställda totalt 4,4 miljarder euro. Reparationsbyggandet låg ungefär på samma nivå som år 2009. Jämfört med föregående år var ökningen 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2009

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2009
Uppgifterna för år 2009 är inte jämförbara med uppgifterna från tidigare år.

Totalt uppgick omsättningen för byggföretag med minst 10 anställda till 13,3 miljarder euro år 2010. Nybyggandet utgjorde 68 procent av omsättningen och reparationsbyggandet 32 procent. Företagen inom byggande av hus hade en andel av 48 procent av omsättningen från reparationsbyggande, medan företagen inom specialiserad byggverksamhet, dvs bygginstallationer och slutbehandling, hade en andel av 52 procent av omsättningen.

Omkring 57 procent av omsättningen från reparationer bestod av andra reparationer än av bostadsbyggnader. Reparationerna av bostadsbyggnader utgjorde 42 procent av omsättningen från reparationer inom byggande av hus..

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande grundar sig på ett urval av byggföretag med fler än 10 anställda. Enkäten omfattar ungefär 450 företag. Enkätens undersökningspopulation har utvidgats år 2009 och uppgifterna är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.


Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/02/kora_2010_02_2011-10-10_tie_002_sv.html