Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.10.2012

År 2011 ökade omsättningen för reparationsbyggande inom de största husbyggnadsföretagen med 5 procent från året innan

Omsättningen för reparationsbyggande i husbyggnadsföretag med minst 10 anställda uppgick till totalt 4,6 miljarder euro år 2011. Omsättningen för reparationsbyggande ökade med 5,2 procent från 2010 års nivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2011

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2011

År 2011 uppgick omsättningen för husbyggnadsföretag med minst 10 anställda till 13,9 miljarder euro. Omsättningen för nybyggande ökade med 3,5 procent från år 2010. Nybyggandet utgjorde 67 procent av omsättningen inom husbyggandet och reparationsbyggandet 33 procent. .

Företagen inom byggande av hus hade en andel av 48 procent av omsättningen för reparationsbyggande. Den specialiserade bygg- och anläggningsverksamheten utgjorde 52 procent av omsättningen för reparationer.

Omsättningen för reparationsbyggande inom näringsgrenen husbyggande ökade med nästan 16 procent från år 2010. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade däremot omsättningen för reparationer med omkring 3 procent.

I de husbyggnadsföretag som omfattas av enkäten hänförde sig omkring 65 procent av omsättningen för reparationer till andra reparationer än av bostadsbyggnader. Reparationerna av bostadsbyggnader utgjorde 35 procent av omsättningen inom byggande av hus.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande grundar sig på ett urval av byggföretag med minst 10 anställda. Enkäten omfattar ungefär 410 företag. Enkätens undersökningspopulation har utvidgats år 2009 och uppgifterna är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.


Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/02/kora_2011_02_2012-10-05_tie_002_sv.html