Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2013

År 2012 reparerade husbyggnadsföretagen byggnader för 5,6 miljarder euro

Enligt Statistikcentralen var entreprenadvärdet inom nybyggande och reparationsbyggande i husbyggnadsföretag med minst 5 anställda 13,2 miljarder euro år 2012. Av entreprenaderna hänförde sig 43 procent, dvs. omkring 5,6 miljarder euro, till reparationsbyggande. Av entreprenaderna inom reparationsbyggande gjordes över hälften i företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

Reparationsbyggande i husbyggnadsföretag efter företagets storlek år 2012

Reparationsbyggande i husbyggnadsföretag efter företagets storlek år 2012

Av alla entreprenader i stora husbyggnadsföretag med minst 50 anställda hänförde sig 4,8 miljarder euro till nybyggande och 2,4 miljarder euro till reparationsbyggande. I medelstora byggföretag med 10–49 anställda låg tyngdpunkten av byggnadsentreprenaderna mer på reparationsbyggande än på nybyggande. I små byggföretag med 5–9 anställda var entreprenadvärdet 1,8 miljarder euro, varav reparationernas andel var 52 procent.

Av alla reparationsentreprenader hänförde sig 53 procent till andra reparationer än reparationer av bostadsbyggnader. Bostadsbyggnader reparerades för 2,6 miljarder euro. De stora byggföretagen koncentrerade sina reparationsentreprenader till reparationer av andra än bostadsbyggnader, såsom till reparationer av kontors- och affärsbyggnader samt offentliga byggnader och industribyggnader. Av de medelstora och små byggföretagens reparationer hänförde sig nästan 60 procent till reparationer av bostadsbyggnader.

Fr.o.m. statistikåret 2012 grundar sig statistiken över byggföretagens reparationsbyggande på ett urval av byggföretag med minst 5 anställda. Enkäten omfattar ungefär 950 företag. Enkätens innehåll har ändrats och metoden i statistiken har preciserats fr.o.m. statistikåret 2012. Därför är uppgifterna inte jämförbara med tidigare års uppgifter.


Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, Atte Lintilä 09 1734 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2012/02/kora_2012_02_2013-10-04_tie_002_sv.html