Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2012

Lönen för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn var hos månadsavlönade 2 848 euro i oktober 2011

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn i genomsnitt 2 848 euro i oktober 2011. Medellönen för ordinarie arbetstid var 3 319 euro hos män och 2 728 euro hos kvinnor. Timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade inom kommunsektorn var i genomsnitt 13,44 euro, 13,64 euro hos män och 12,20 euro hos kvinnor.

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Lönen för ordinarie arbetstid varierade efter åldersgrupp och kön hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare. Den högsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid (4 112 euro) uppnådde män i åldersgruppen över 65 år. Den lägsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid (1 919 euro) hade män under 20 år. I åldersgrupperna män över 25 år var medellönen högre än hos kvinnor.

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller utöver grundlönen årsbundna tillägg i euro, personliga tillägg, arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid samt naturaförmåner. I lönen för ordinarie arbetstid ingår inte löneposter av engångsnatur som semesterpenning och resultatpremier.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik inom kommunsektorn. Uppgifterna till statistiken insamlas från kommunerna och samkommunerna årligen gällande antalet anställda i oktober. Statistiken för år 2011 omfattar uppgifterna från 336 kommuner och 146 samkommuner.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (637,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tie_001_sv.html