Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2013

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Kvinnor 341 011 290 038 2 860 2 643
Män 79 781 70 842 3 448 3 174
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 743 731 7 053 6 594
Kvinnor 229 223 6 124 5 853
Män 514 508 7 452 6 922
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 2 028 1 961 4 845 4 632
Kvinnor 1 263 1 219 4 575 4 378
Män 765 742 5 287 5 058
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 7 892 7 687 4 527 4 415
Kvinnor 4 997 4 843 4 146 3 755
Män 2 895 2 844 5 171 5 033
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 211 200 4 007 3 719
Kvinnor 106 98 3 946 3 734
Män 105 102 4 063 3 714
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 040 4 729 3 901 3 783
Kvinnor 1 840 1 677 3 840 3 738
Män 3 200 3 052 3 933 3 806
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 491 18 457 5 021 4 633
Kvinnor 16 390 13 393 4 664 3 965
Män 6 101 5 064 5 965 6 073
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 77 721 70 867 3 429 3 432
Kvinnor 58 534 53 418 3 329 3 318
Män 19 187 17 449 3 729 3 690
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 727 7 038 3 538 3 417
Kvinnor 5 346 4 871 3 442 3 329
Män 2 381 2 167 3 747 3 652
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 036 982 3 252 3 159
Kvinnor 426 392 3 198 3 097
Män 610 590 3 287 3 231
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 13 005 11 192 3 205 3 167
Kvinnor 10 917 9 302 3 198 3 173
Män 2 088 1 890 3 239 3 127
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 6 338 5 957 3 064 3 040
Kvinnor 1 468 1 332 2 753 2 593
Män 4 870 4 625 3 151 3 151
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 62 588 53 077 2 958 2 861
Kvinnor 56 749 47 602 2 938 2 838
Män 5 839 5 475 3 129 3 084
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 12 869 11 468 2 553 2 395
Kvinnor 11 797 10 490 2 498 2 382
Män 1 072 978 3 131 2 934
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 15 825 13 909 2 596 2 534
Kvinnor 12 665 11 093 2 609 2 552
Män 3 160 2 816 2 548 2 461
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 857 1 728 2 771 2 705
Kvinnor 610 558 2 841 2 771
Män 1 247 1 170 2 738 2 644
41 Kontorspersonal Totalt 11 689 10 157 2 347 2 317
Kvinnor 11 033 9 634 2 350 2 319
Män 656 523 2 295 2 248
42 Kundtjänstpersonal Totalt 2 719 2 260 2 366 2 318
Kvinnor 2 390 2 004 2 349 2 307
Män 329 256 2 496 2 386
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 520 2 330 2 488 2 434
Kvinnor 2 055 1 896 2 472 2 437
Män 465 434 2 557 2 408
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 836 4 011 2 253 2 215
Kvinnor 3 143 2 560 2 290 2 241
Män 1 693 1 451 2 188 2 138
51 Servicepersonal Totalt 12 918 11 578 2 317 2 225
Kvinnor 7 812 7 008 2 349 2 244
Män 5 106 4 570 2 271 2 202
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 415 302 2 278 2 232
Kvinnor 387 284 2 278 2 233
Män 28 18 2 274 2 166
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 106 405 87 072 2 436 2 379
Kvinnor 100 522 82 386 2 426 2 370
Män 5 883 4 686 2 609 2 580
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 783 3 614 2 856 2 887
Kvinnor 351 264 2 233 2 151
Män 3 432 3 350 2 904 2 926
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 340 2 219 2 558 2 571
Kvinnor 2 138 1 011 2 516 2 528
Män 2 202 1 208 2 593 2 599
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 82 53 2 442 2 507
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 80 51         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 545 493 2 489 2 342
Kvinnor 29 27 2 814 2 992
Män 516 466 2 470 2 335
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 637 1 455 2 352 2 318
Kvinnor 117 91 2 101 2 051
Män 1 520 1 364 2 369 2 328
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 84 74 2 305 2 269
Kvinnor 41 35 2 168 2 135
Män 43 39 2 456 2 330
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 402 360 2 613 2 480
Kvinnor 80 58 2 269 2 212
Män 322 302 2 682 2 555
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 214 158 2 188 2 146
Kvinnor 122 97 2 144 2 117
Män 92 61 2 255 2 235
81 Processarbetare Totalt 246 195 2 239 2 072
Kvinnor 157 114 2 028 1 939
Män 89 81 2 542 2 573
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 3 1         ..         ..
Kvinnor 1         -         ..         ..
Män 2 1         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 190 1 108 2 518 2 495
Kvinnor 240 223 2 508 2 529
Män 950 885 2 521 2 486
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 20 038 16 444 2 115 2 053
Kvinnor 19 324 15 891 2 118 2 056
Män 714 553 2 047 1 973
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 17 6         ..         ..
Kvinnor 1 1         ..         ..
Män 16 5         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 231 768 2 076 2 044
Kvinnor 291 162 1 985 2 015
Män 940 606 2 099 2 061
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 7 694 5 977 2 100 2 070
Kvinnor 7 253 5 639 2 103 2 070
Män 441 338 2 054 2 051
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 391 244 1 933 1 895
Kvinnor 174 133 1 922 1 910
Män 217 111 1 946 1 876
Okänt Totalt 22 18 3 056 3 088
Kvinnor 11 7         ..         ..
Män 11 11         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_001_sv.html