Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2013

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Grundnivå 25 083 19 588 2 302 2 205
Mellannivå 164 821 138 354 2 449 2 363
Lägsta högre nivå 69 650 60 169 2 875 2 768
Lägsta högskolenivå 74 382 65 316 3 006 2 865
Högre högskolenivå 81 566 73 085 4 045 3 746
Forskarutbildningsnivå 5 290 4 368 5 725 5 525
01 AKTA Totalt 313 864 264 808 2 675 2 544
Grundnivå 22 092 16 933 2 236 2 171
Mellannivå 149 009 123 796 2 411 2 345
Lägsta högre nivå 62 720 54 066 2 824 2 727
Lägsta högskolenivå 58 643 51 173 2 843 2 725
Högre högskolenivå 20 143 17 730 3 760 3 431
Forskarutbildningsnivå 1 257 1 110 5 062 4 680
02 Lärare Totalt 65 365 59 497 3 699 3 634
Grundnivå 396 293 3 219 3 143
Mellannivå 3 204 2 688 2 961 2 925
Lägsta högre nivå 2 873 2 301 3 397 3 426
Lägsta högskolenivå 11 055 9 694 3 592 3 573
Högre högskolenivå 46 640 43 469 3 762 3 683
Forskarutbildningsnivå 1 197 1 052 4 618 4 571
03 Tekniska Totalt 24 848 23 387 3 035 2 924
Grundnivå 2 175 1 977 2 455 2 345
Mellannivå 11 736 11 105 2 627 2 531
Lägsta högre nivå 3 966 3 719 3 265 3 255
Lägsta högskolenivå 4 436 4 231 3 553 3 481
Högre högskolenivå 2 450 2 278 4 149 4 030
Forskarutbildningsnivå 85 77 4 356 4 156
04 Läkare Totalt 15 831 12 361 5 947 5 992
Grundnivå 238 208 4 301 4 025
Mellannivå 650 567 4 677 4 755
Lägsta högre nivå 17 13 3 614 3 246
Lägsta högskolenivå 127 110 3 998 3 772
Högre högskolenivå 12 051 9 337 5 894 5 932
Forskarutbildningsnivå 2 748 2 126 6 738 6 743
05 Övriga Totalt 884 827 3 005 2 874
Grundnivå 182 177 3 071 2 925
Mellannivå 222 198 2 937 2 809
Lägsta högre nivå 74 70         ..         ..
Lägsta högskolenivå 121 108 2 831 2 730
Högre högskolenivå 282 271 3 104 2 997
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_003_sv.html