Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2013

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
1 Chefer 10 874 10 579 4 754 4 583
2 Specialister 127 020 113 265 3 693 3 480
3 Experter 99 477 86 139 2 849 2 753
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 21 764 18 758 2 347 2 310
5 Service- och försäljningspersonal 123 521 102 566 2 438 2 369
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 422 2 272 2 555 2 571
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 882 2 540 2 401 2 325
8 Process- och transportarbetare 1 439 1 304 2 476 2 447
9 Övriga arbetstagare 29 371 23 439 2 108 2 057
Okänt 22 18 3 056 3 088
01 AKTA Yrken totalt 313 864 264 808 2 675 2 544
1 Chefer 7 634 7 405 4 546 4 060
2 Specialister 42 440 38 349 3 090 2 952
3 Experter 91 847 78 949 2 824 2 735
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 20 939 17 987 2 340 2 308
5 Service- och försäljningspersonal 116 467 95 802 2 422 2 360
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 034 1 926 2 558 2 571
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 507 339 2 234 2 168
8 Process- och transportarbetare 1 102 982 2 503 2 516
9 Övriga arbetstagare 28 879 23 058 2 106 2 056
Okänt 15 11 3 078 2 953
02 Lärare Yrken totalt 65 365 59 497 3 699 3 634
1 Chefer 2 393 2 346 5 174 5 142
2 Specialister 62 935 57 117 3 635 3 603
3 Experter 27 24 4 052 3 862
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 5 5         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 1         ..         ..
03 Tekniska Yrken totalt 24 848 23 387 3 035 2 924
1 Chefer 659 649 4 742 4 665
2 Specialister 5 157 4 822 3 775 3 711
3 Experter 7 580 7 150 3 102 3 067
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 818 764 2 513 2 386
5 Service- och försäljningspersonal 7 042 6 752 2 627 2 586
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 387 345 2 542 2 561
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 371 2 197 2 427 2 340
8 Process- och transportarbetare 337 322         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 490 379 2 201 2 149
Okänt 7 7         ..         ..
04 Läkare Yrken totalt 15 831 12 361 5 947 5 992
1 Chefer 186 177 8 355 8 510
2 Specialister 15 635 12 175 5 912 5 963
3 Experter 3 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 7 7         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 884 827 3 005 2 874
1 Chefer 2 2         ..         ..
2 Specialister 853 802 3 012 2 887
3 Experter 20 14 2 676 2 617
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 2 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 1 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 4 4         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_004_sv.html